If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գտնել մակերևույթի մակերեսը՝ գումարելով նիստերի մակերեսները

Խնդիր

Ո՞ր արտահայտությամբ կարող ենք գտնել հետևյալ եռանկյուն պրիզմայի մակերևույթի մակերեսը։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։