If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Մակերևույթի մակերեսի վերաբերյալ տեքստային խնդիրներ

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Ստեֆանին ցանկանում է վերանորոգել իր ննջասենյակը և ամբողջությամբ կանաչ ներկել։ Սակայն նա պետք է հաշվի դռան մակերևույթի մակերեսը, որպեսզի իմանա՝ արդյոք բավականաչափ ներկ ունի։
Գտիր դռան մակերևույթի մակերեսը։
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3/5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7/4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1 3/4
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0,75
  • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12 պի կամ 2/3 պի
սմ2