Հիմնական նյութ
Այժմ0:00Ընդհանուր տևողությունը3:34

Մակերևույթի մակերեսը՝ ըստ փռվածքի․ եռանկյուն պրիզմա