Հիմնական նյութ
Կրկնիր պրիզմայի, գլանի, բուրգի, կոնի ու գնդի ծավալի բանաձևերը։.