If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Կոնի ծավալը

Խնդիր

Գտիր կոնի ծավալը:
Պատասխանը գրիր pi-ով կամ pi-ի փոխարեն տեղադրիր 3, comma, 14 և պատասխանը կլորացրու մինչև ամենամոտ հարյուրերորդականը։
միավորcubed
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։