Հիմնական նյութ

Պյութագորասի թեորեմը

Այս բաժնի մասին

Պյութագորասի թեորեմը նկարագրում է ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի միջև եղած հատուկ կապը։ Այս թեորեմը հայտնի է եղել դեռ հին ժամանակներից։ Այս բաժնում կփորձենք հասկանալ՝ ինչպես օգտագործել և ապացուցել Պյութագորասի թեորեմը։