If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Եռանկյունների տեսակներն ըստ կողմերի և անկյունների

Սովորիր դասակարգել եռանկյունները որպես անհավասարակողմ, հավասարասրուն, հավասարակողմ, սուրանկյուն, ուղղանկյուն և բութանկյուն եռանկյուններ։ Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը