If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գնդի ծավալը

Խնդիր

Գտիր գնդի ծավալը:
Պատասխանը գրիր կամ π-ով, կամ π-ի փոխարեն տեղադրիր 3,14 և վերջնական պատասխանը կլորացրու մինչև ամենամոտ հարյուրերորդականը:
միավոր3