If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բաժին 5: Երկրաչափություն

Այս բաժնի մասին

In this topic, we will learn about special angles, such as angles between intersecting lines and triangle angles. Next, we will learn about the Pythagorean theorem. We will find volume of 3D shapes like spheres, cones, and cylinders. Finally, we will learn about translations, rotations, reflections, and congruence and similarity.