If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բաժին 3: Linear equations and functions

Այս բաժնի մասին

Linear equations like y = 2x + 7 are called "linear" because they make a straight line when we graph them. These tutorials introduce you to linear relationships, their graphs, and functions.