If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բաժին 4: Հավասարումների համակարգեր

Այս բաժնի մասին

A "system of equations" is when we're dealing with more than one equation at the same time. These tutorials show you how to set up and solve systems of equations.

Սովորել