If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Գտիր թվից 1-ով ավել, 1-ով պակաս, 10-ով ավել կամ 10-ով պակաս թիվը։
Դասակարգել ըստ