If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Այժմ0:00Ընդհանուր տևողությունը2:12

Տեսանյութի սղագրությունը

Բասկետբոլ խաղալիս ընձուղտները հավաքել են 13-ով պակաս միավորներ, քան պինգվինները։ Պինգվինները հավաքել են 87 միավոր։ Քանի՞ միավոր են հավաքել ընձուղտները։ Եկեք նորից հիշենք խնդրի բովանդակությունը։ Ընձուղտները ավելի շա՞տ էին հավաքել, քան պինգվինները, թե՞ ավելի քիչ։ Խնդրում ասվում է, որ ընձուղտները հավաքել են 13-ով պակաս միավորներ, քան պինգվինները, և պինգվինները հավաքել են 87 միավոր։ Այսինքն՝ ընձուղտների հավաքած միավորները 87-ից ավելի քիչ պետք է լինեն։ Եվ 87-ից պետք է քիչ լինեն 13-ով։ Դե, դրա համար մենք կարող ենք 87-ից հանել 13։ Գրենք։ 87․․․ հանած 13, քանի որ 13-ով քիչ միավոր են հավաքել ընձուղտները։ Եվ լուծենք։ Միավորների կարգում ունենք 7-ից հանած 3։ 4։ Տասնյակների կարգում 8-ից հանած 1։ 7։ Այսինքն՝ 74։ Ահա սա ընձուղտների հավաքած միավորներն են։ Ընձուղտները հավաքել են 74 միավոր։ Եվ սա իսկապես 87-ից 13 միավորով ավելի քիչ է։