Հիմնական նյութ

Գումարում և հանում 1000-ի սահմանում

Այս բաժնի մասին

Սովորիր գումարել և հանել երկնիշ ու եռանիշ թվեր՝ 1000-ի սահմանում