Պարապիր

Հաշվել փոքր թվերովՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բեռնվում է
Հաշվել ըստ հերթականությանՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բեռնվում է
Գտնել թվից 1-ով ավել կամ 1-ով պակաս թիվը։Ճիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բեռնվում է

Պարապիր

Անհայտ թվեր Ճիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բեռնվում է
Մինչև 100 թվերըՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բեռնվում է
Մինչև 120 թվերըՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բեռնվում է
Հաշվել տասնյակներովՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բեռնվում է

Պարապիր

Հաշվել նկարներովՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բեռնվում է
Հաշվել առարկաները 1Ճիշտ պատասխանիր 0 հարցից 0-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բեռնվում է
Հաշվել առարկաները. 2Ճիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բեռնվում է
Բեռնվում է
Բեռնվում է

Այս բաժնի մասին

Սովորիր հաշվել։ Ասա, թե քանի առարկա ես տեսնում: