If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Այժմ0:00Ընդհանուր տևողությունը0:44

Տեսանյութի սղագրությունը

Մենք ամենաշատը հաշվում ենք աստղե՞րը, թվե՞րը, թե՞ տառերը։ Եկեք հերթով հաշվենք։ Սկսենք աստղերից։ Ահա, ունենք 1 աստղ։ Սա առաջին աստղը։ Երկու աստղ։ Երեք աստղ։ Ուրեմն՝ աստղերը 3-ն են։ Գրենք՝ 3։ Տեսնենք՝ քանի թիվ ունենք։ Ունենք՝ 1 թիվ, և երկրորդ թիվը։ Թվերը երկուսն են։ Եվ քանի՞ տառ ունենք։ Կա 1 տառ, ահա՝ Ա, և կա երկու տառ՝ Ա, Բ՝ երկու տառ։ Ունենք 3 աստղ, 2 թիվ և 2 տառ։ Ստացվում է, որ ամենաշատը ունենք ի՞նչ, իհարկե, աստղեր։