If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Կազմել կետային դիագրամներ

Խնդիր

Ռուբենն այս շաբաթ վաճառեց գրքեր։ Արդյունքում ստացվեց հետևյալ աղյուսակը․
ՕրՎաճառված գրքեր
Երկուշաբթի17
Երեքշաբթի15
Չորեքշաբթի17
Հինգշաբթի14
Ուրբաթ17
Գծագրի վրա քանի՞ կետով պետք է նշենք այն օրերի քանակը, երբ Ռուբենը 17 գիրք է վաճառել։
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0,75
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3/5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7/4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1 3/4
կետով
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։