Հիմնական նյութ
Պարապել
Սեկտորի մակերեսըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Պարապել
Ներգծյալ երկրաչափական պատկերներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Ներգծյալ քառանկյուններՃիշտ պատասխանիր 5 հարցից 4-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։

Այս բաժնի մասին

Բացահայտել, ապացուցել և կիրառել շրջանի կարևոր հատկությունները, որոնք վերաբերում են աղեղի երկարությանը, ռադիաններին, ներգծված անկյուններին և շոշափողներին։