If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Աղեղի երկարություն

Խնդիր

Շրջանագծի շառավիղը 3 է։ Դրա վրա ընկած աղեղի կենտրոնական անկյունը 340 է։
Որքա՞ն է աղեղի երկարությունը։
Պատասխանը գրիր π-ով կամ π-ի փոխարեն տեղադրիր 3,14։