If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բարդ խնդիրներ. աղեղի երկարություն (ռադիաններ) 1

Լուծիր երեք բարդ խնդիրներ, որոնք քեզնից պահանջում են գտնել աղեղի երկարությունը, երբ քեզ ուղիղ կերպով տրված չէ աղեղի չափը:

Խնդիր 1

Ստորև բերված գծագրում A, CP շրջանագծի տրամագիծ է: P, C-ի երկարությունը 25 միավոր է:
Որքա՞ն է B, C, A, start superscript, \frown, end superscript-ի ճշգրիտ երկարությունը:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։

Խնդիր 2

Ստորև բերված պատկերում P, A-ի երկարությունը 3 միավոր է:
Որքա՞ն է P շրջանագծի D, A, C, start superscript, \frown, end superscript-ի ճշգրիտ երկարությունը:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։

Խնդիր 3

Ստորև բերված գծագրում A, D-ն և B, EP շրջանագծի տրամագծեր են: P, B-ի երկարությունն 10 միավոր է:
Որքա՞ն է C, D, start superscript, \frown, end superscript-ի ճշգրիտ երկարությունը:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։