Հիմնական նյութ
Այժմ0:00Ընդհանուր տևողությունը5:35

Ապացույց։ Շրջանագծին ներգծված ուղղանկյուն եռանկյուն