Հիմնական նյութ
Այժմ0:00Ընդհանուր տևողությունը5:49

Ներգծյալ երկրաչափական պատկերներ. տրամագծի վրա հենված անկյունը