Հիմնական նյութ

Երկրաչափության հիմունքները

Պարապել
Անկյունների չափումըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Անկյունների տեսակներըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Հակադիր անկյուններՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Հավասարումների վարժանք՝ հակադիր անկյուններովՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Լրացուցիչ և կից անկյուններ (պատկերներով)Ճիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Հավասարումների վարժանք՝ անկյունների գումարումովՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Անկյունների կապը զուգահեռ ուղիղների հետՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Հավասարումների վարժանք անկյուններովՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Պարապել
Հատվող ուղիղների միջև ընկած անկյուններ գտնելը Ճիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Եռանկյունների միջոցով անկյուններ գտնելըՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բազմանկյան անկյուններՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Եռանկյան կողմերի երկարության կանոններըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Քառանկյան տեսակներըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Զուգահեռագծի անկյուններըՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Սովորել
Պարապել
Եռանկյան մակերեսըՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Զուգահեռագծի մակերեսըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Սեղանի մակերեսըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Պատկերների մակերեսի որոշումը վանդակավոր մակերեսի վրաՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բարդ երկրաչափական պատկերների մակերեսներըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Շառավիղ և տրամագիծՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Շրջանի մակերեսըՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Մգեցված մակերեսներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Շրջանագծի երկարությունըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Բազմանիստի փռվածքըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Մակերևույթի մակերեսը՝ ցանցովՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Մակերևույթի մակերեսՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։

Այս բաժնի մասին

Վերանայիր անկյունների, եռանկյունների, քառանկյունների և մակերեսի վերաբերյալ քո գիտելիքները։