Հիմնական նյութ

Խնդիրներ․ գտնել անկյան ﬔծությունը հավասարման միջոցով

Անկյուններ