Հիմնական նյութ
Այժմ0:00Ընդհանուր տևողությունը2:34

Հավասարումների վարժանք՝ հակադիր անկյուններով

Անկյուններ