Հիմնական նյութ
Այժմ0:00Ընդհանուր տևողությունը6:57

Եռանկյան մակերեսի որոշումը վանդակավոր մակերեսի վրա

Մակերես