If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ծավալի բանաձևեր. ամփոփում

Կրկնիր պրիզմայի, գլանի, բուրգի, կոնի ու գնդի ծավալի բանաձևերը։

Ուղղանկյուն պրիզմա

V, equals, l, dot, w, dot, h
Եթե ցանկանում ես իմանալ ավելին ուղղանկյնուն պրիզմայի ծավալի վերաբերյալ, նայիր հետևյալ տեսանյութը:

Եռանկյուն պրիզմա

V, equals, start fraction, b, dot, h, dot, l, divided by, 2, end fraction
Եթե ցանկանում ես իմանալ ավելին պրիզմաների ծավալի վերաբերյալ, նայիր հետևյալ տեսանյութը:

Գլան

V, equals, pi, r, squared, h
Եթե ցանկանում ես իմանալ ավելին գլանի ծավալի վերաբերյալ, նայիր հետևյալ տեսանյութը:

Բուրգ

V, equals, start fraction, l, dot, w, dot, h, divided by, 3, end fraction

Կոն

V, equals, start fraction, pi, r, squared, h, divided by, 3, end fraction
Եթե ցանկանում ես իմանալ ավելին կոնի ծավալի վերաբերյալ, նայիր հետևյալ տեսանյութը:

Գունդ

V, equals, start fraction, 4, divided by, 3, end fraction, pi, r, cubed
Եթե ցանկանում ես իմանալ ավելին գնդի ծավալի վերաբերյալ, նայիր հետևյալ տեսանյութը:

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: