If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Կետերի զուգահեռ տեղափոխություն

Զուգահեռ տեղափոխությունները սահմանվում են նկարագրության միջոցով. որքան է կետը տեղաշարժվել աջ կամ ձախ, վերև կամ ներքև։

Տեսանյութի սղագրությունը