If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Եռանկյունաչափական առնչություններ ուղղանկյուն եռանկյան մեջ

Սովորիր գտնել ուղղանկյուն եռանկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը և կոտանգենսը:
Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի հարաբերությունները կոչվում են եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ: Հիմնական եռանկյունաչափական ֆունկցիաներն են սինուսը (sin), կոսինուսը (cosin) և տանգենսը (tan): A սուր անկյան համար այս ֆունկցիաները սահմանված են ստորև.
Այս սահմանման մեջ դիմացի էջ, կից էջ և ներքնաձիգ ասելով հասկանում ենք նրանց երկարությունները:

ՍԴՆ-ԿԿՆ-ՏԴԿ. հեշտ միջոց՝ հարաբերությունները հիշելու համար

ՍԴՆ-ԿԿՆ-ՏԴԿ արտահայտությունը կօգնի հիշել սինուսի, կոսինուսի և տանգենսի մեկնաբանությունները: Ահա թե ինչպես է այն աշխատում.
ՀապավումԲացատրությունՄաթեմատիկական ներկայացում
Ս, start color #11accd, Դ, end color #11accd, start color #aa87ff, Ն, end color #aa87ffstart text, Ս, end textինուսը հավասար է start color #11accd, start text, Դ, end text, end color #11accdիմացի էջի և start color #aa87ff, start text, Ն, end text, end color #aa87ffերքնաձիգի հարաբերությանըsine, left parenthesis, A, right parenthesis, equals, start fraction, start color #11accd, start text, Դ, ի, մ, ա, ց, ի, space, է, ջ, end text, end color #11accd, divided by, start color #aa87ff, start text, Ն, ե, ր, ք, ն, ա, ձ, ի, գ, end text, end color #aa87ff, end fraction
Կ, start color #ed5fa6, Կ, end color #ed5fa6, start color #aa87ff, Ն, end color #aa87ffstart text, Կ, end textոսինուսը հավասար է start color #ed5fa6, start text, Կ, end text, end color #ed5fa6ից էջի և start color #aa87ff, start text, Ն, end text, end color #aa87ffերքնաձիգի հարաբերությանըcosine, left parenthesis, A, right parenthesis, equals, start fraction, start color #ed5fa6, start text, Կ, ի, ց, space, է, ջ, end text, end color #ed5fa6, divided by, start color #aa87ff, start text, Ն, ե, ր, ք, ն, ա, ձ, ի, գ, end text, end color #aa87ff, end fraction
Տ, start color #11accd, Դ, end color #11accd, start color #ed5fa6, Կ, end color #ed5fa6start text, Տ, end text անգենսը հավասար է start color #11accd, start text, Դ, end text, end color #11accdիմացի էջի և start color #ed5fa6, start text, Կ, end text, end color #ed5fa6ից էջի հարաբերությանըtangent, left parenthesis, A, right parenthesis, equals, start fraction, start color #11accd, start text, Դ, ի, մ, ա, ց, ի, space, է, ջ, end text, end color #11accd, divided by, start color #ed5fa6, start text, Կ, ի, ց, space, է, ջ, end text, end color #ed5fa6, end fraction
Օրինակ, եթե ցանկանում ենք հիշել սինուսի սահմանումը, պետք է բացենք Ս, start color #11accd, Դ, end color #11accd, start color #aa87ff, Ն, end color #aa87ff հապավումը, քանի որ սինուսը սկսվում է Ս տառով: start color #11accd, Դ, end color #11accd և start color #aa87ff, Ն, end color #aa87ff տառերն օգնում են հիշել start color #11accd, դ, ի, մ, ա, ց, ի, end color #11accd և start color #aa87ff, ն, ե, ր, ք, ն, ա, ձ, ի, գ, end color #aa87ff բառերը:

Օրինակ

Ենթադրենք, պետք է գտնել տրված triangle, A, B, C եռանկյան համար sine, left parenthesis, A, right parenthesis-ն:
Սինուսը սահմանել ենք որպես start color #11accd, դ, ի, մ, ա, ց, ի, end color #11accd էջի և start color #aa87ff, ն, ե, ր, ք, ն, ա, ձ, ի, գ, ի, end color #aa87ff հարաբերութունը left parenthesis, Ս, start color #11accd, Դ, end color #11accd, start color #aa87ff, Ն, end color #aa87ff, right parenthesis: Հետևաբար՝
sin(A)= Դիմացի էջ  Ներքնաձիգ=BCAB=35\begin{aligned}\sin( A)&=\dfrac{\blueD{\text{ Դիմացի էջ }} }{ \purpleC{\text{ Ներքնաձիգ}} }\\\\ &=\dfrac{\blueD{BC}}{\purpleC{AB}}\\\\\\ &=\dfrac{\blueD{3}}{\purpleC{5}} \\\\\\ \end{aligned}
Ահա մեկ այլ օրինակ, որը շատ նման է նախորդ խնդրին:
«Քան» ակադեմիայի տեսաձայնագրող

Պարապիր

Եռանկյուն 1: triangle, D, E, F
cosine, left parenthesis, F, right parenthesis, equals
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

sine, left parenthesis, F, right parenthesis, equals
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

tangent, left parenthesis, F, right parenthesis, equals
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

Եռանկյուն 2: triangle, G, H, I
cosine, left parenthesis, G, right parenthesis, equals
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

sine, left parenthesis, G, right parenthesis, equals
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

tangent, left parenthesis, G, right parenthesis, equals
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

Բարդ խնդիր
Համաձայն նկարի՝ ստորև բերված մեծություններից ո՞րն է հավասար start fraction, a, divided by, c, end fraction-ի:
Ընտրիր բոլոր ճիշտ պատասխանները։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: