If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Դասակարգել թվերը. ռացիոնալ և իռացիոնալ թվեր

Խնդիր

Տրված թիվը ռացիոնա՞լ է, թե՞ իռացիոնալ։
0,(7)
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։