If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Դասակարգել թվերը. ռացիոնալ և իռացիոնալ թվեր

Սովորում ենք բազմաթիվ թվերի միջից տարբերակել ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերը: Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը