If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Նախապատրաստվել 7-րդ դասարանին

Բացարձակ արժեք. ներածություն

Սովորիր բացարձակ արժեքը դիտարկել որպես թվի՝ զրոյից ունեցած հեռավորություն, և պարապիր բացարձակ արժեքներ գտնել:
Թվի բացարձակ արժեքը դրա հեռավորությունն է 0-ից։
Օրինակ՝ 4-ի բացարձակ արժեքը start color #11accd, 4, end color #11accd է․
Կարծես թե պարզ է։ Իհարկե, 0-ից 4 հեռավորությունը start color #11accd, 4, end color #11accd է։ Իսկ բացասական թվերի դեպքում բացարձակ արժեքն ավելի հետաքրքիր է։
Օրինակ՝ minus, 4-ի բացարձակ արժեքը նույնպես start color #11accd, 4, end color #11accd է.

Արի պարապենք

Խնդիր 1ա
 • Ընթացիկ
Գտիր 3-ի բացարձակ արժեքը։
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

Բացարձակ արժեքի նշանը

Բացարձակ արժեքի նշանը ուղղահայաց գիծ է vertical bar թվի յուրաքանչյուր կողմում։
Օրինակ՝ փոխանակ գրենք
«minus, 6-ի բացարձակ արժեքը»,
կարող ենք ուղղակի գրել՝
vertical bar, minus, 6, vertical bar.

Արի պարապենք

Խնդիր 2ա
 • Ընթացիկ
Գտիր vertical bar, 7, vertical bar-ը:
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text