If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Նախապատրաստվել 7-րդ դասարանին

Գտնել չգծագրված կետը

Տրված թվային զույգերի մի մասն այս օրինակում արդեն գծագրված են, բայց ոչ բոլորը։ Կարո՞ղ ես ասել՝ որոնք։ Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը