If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Նախապատրաստվել 7-րդ դասարանին

Սովորական կոտորակները (հայտարարում 10 և 100 ունեցող) գրել տասնորդական կոտորակների տեսքով

Խնդիր

start fraction, 21, divided by, 10, end fraction-ը դարձրու տասնորդական կոտորակ:
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։