If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Նախապատրաստվել 7-րդ դասարանին

Համեմատել խառը թվերը և անկանոն կոտորակները

Խնդիր

Համեմատիր թվերը՝ կիրառելով is greater than, comma, is less than կամ equals նշանները։
2, start fraction, 4, divided by, 6, end fraction
start fraction, 8, divided by, 3, end fraction
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։