If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Նախապատրաստվել 7-րդ դասարանին

Գրել խառը թվեր և անկանոն կոտորակներ

Խնդիր

start fraction, 19, divided by, 5, end fraction-ը ներկայացրու խառը թվի տեսքով։
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։