If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Նախապատրաստվել 7-րդ դասարանին

Անկանոն կոտորակները ներկայացնել խառը թվերի տեսքով

7/4-ը վերածում ենք խառը թվի: Հեղինակներ՝ Սալ Քան և «Monterey Institute for Technology and Education»

Տեսանյութի սղագրությունը