If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Նախապատրաստվել 7-րդ դասարանին

Խառը թվերի բաժանում

Ցույց ենք տալիս, թե ինչպես խառը թվերը դարձնել անկանոն կոտորակներ, կատարել բաժանում, այնուհետև պատասխանը կրկին դարձնել խառը թիվ։ Հեղինակներ՝ Սալ Քան և «Monterey Institute for Technology and Education»

Տեսանյութի սղագրությունը