If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Նախապատրաստվել 7-րդ դասարանին

Կոտորակների բաժանման միջոցով խառը թվերի ստացումը

Բացատրում ենք կոտորակների, բաժանման և խառը թվերի միջև եղած կապը։ Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը