Հիմնական նյութ
Կրկնիր բազմապատկման զուգորդական օրենքի հիմունքները և մի քանի խնդիր լուծիր։ .
Դասակարգել ըստ