Հիմնական նյութ
Ուսումնասիրիր գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները և նույնության հատկությունը:.