Հիմնական նյութ
Ուսումնասիրիր բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները և նույնության հատկությունը:.