Հիմնական նյութ
Կրկնիր բնական, ամբողջ, ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի մասին քո գիտելիքները:  Հետո պարապիր զատորոշել այդ թվերից յուրաքանչյուրը: .