Հիմնական նյութ

Տասնորդական կոտորակներ

Պարապել

Կոտորակները գրիր տասնորդական թվերի տեսքով (10 և 100 հայտարարներով)Ճիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Թիվը գրիր սովորական և տասնորդական կոտորակի տեսքովՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Ձևափոխել տասնորդական կոտորակները սովորական կոտորակներիՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Տասնորդական թվերի վերածումը կոտորակների. մարտահրավերՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։

Պարապել

Տասնորդական կոտորակ ստանալու համար բաժանիր 56÷35-ի նման ամբողջ թվերՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Տասնորդական կոտորակների բաժանում․ 1Ճիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Տասնորդական կոտորակների բաժանում․ 2Ճիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Տասնորդական կոտորակների բաժանում. հարյուրերորդականներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Տասնորդական թվերի բաժանում. հազարերորդականներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։

Այս բաժնի մասին

Հասկանում ենք տասնորդական կոտորակները գաղափարային տեսանկյունից` դրանց հետ գործողություններ կատարելով, կլորացնելով, հաշվելով և վերափոխելով դրանք: