If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Երկու փոփոխականով արտահայտությունների արժեքի հաշվում․ սովորական և տասնորդական կոտորակներ

Մենք արդեն հաշվել ենք այն արտահայտությունների արժեքները, որոնք ունեն երկու փոփոխական։ Այժմ ժամանակն է անել դա սովորական և տասնորդական թվերով։
«Քան» ակադեմիայի տեսաձայնագրող
Evaluating expressions with two variables: fractions & decimalsՏեսնել տեսանյութի սղագրությունը

Արի ուսումնասիրենք մեկ այլ օրինակ

Հաշվիր start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, a, minus, 1, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, b արտահայտության արժեքը, երբ a, equals, 12 և b, equals, 6:
=13a112b=13121126        Փոխարինենք a-ն 12-ով, իսկ b-ն 6-ով=413=0\begin{aligned} &\phantom{=}\dfrac13\blueD a-1-\dfrac12\goldD b \\\\ &= \dfrac13 \cdot \blueD {12}-1-\dfrac12 \cdot \goldD 6~~~~~~~~\text{Փոխարինենք }\blueD{a} \text{-ն } \blueD{12}\text{-ով, իսկ } \goldD b \text{-ն } \goldD 6\text{-ով} \\\\ &=4 - 1 - 3 \\\\ &=0 \end{aligned}

Արի պարապենք

Խնդիր 1
  • Ընթացիկ
Հաշվիր start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, y, minus, 3, plus, start fraction, 5, divided by, 3, end fraction, z արտահայտության արժեքը, երբ y, equals, 4 և z, equals, 3:
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
  • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: