Հիմնական նյութ
Սովորիր պարզ թվերը քառակուսի աստիճան բարձրացնել ու իրար կապել աստիճան բարձրացնելն ու քառակուսու մակերեսը:.
Դասակարգել ըստ