Հիմնական նյութ

Տվյալների ընթերցում և մեկնաբանություն

Այս բաժնի մասին

Այս թեման ոչ այնքան վիճակագրության մասին է, որքան տվյալների վերլուծության` ներկայացված աղյուսակների, պատկերներով գրաֆիկների, սյունակային գրաֆիկների կամ գծային գրաֆիկների (գծապատկեր) տեսքով: Օգտակար կլինի նրանց համար, ովքեր ծանոթ չեն այս հասկացություններին: Ավագ դպրոցի կամ քոլեջի ուսանողները, ովքեր հետաքրքրված են վիճակագրությամբ, կարող են բաց թողնել այս դասընթացը (չնայած՝ դիտելն էլ չի վնասի):