Բացասական թվերը և կոորդինատային հարթությունը

Պարապել

Կոորդինատային հարթության կետերըՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Քառորդները կոորդինատային հարթության վրաՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Համաչափության կետերը կոորդինատային հարթության վրաՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
2 փոփոխական պարունակող կանոնների աղյուսակներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Գրիր 2 փոփոխականներ պարունակող կանոններՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
2 օրինաչափությունների միջև հարաբերություններըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։

Այս բաժնի մասին

Ընդլայնենք մեր գիտելիքները 0-ից փոքր թվերի մասին: Մտածենք 0-ից բացարձակ հեռավորության մասին: Նաև դիտարկենք կոորդինատային հարթության 4 քառորդները: