If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Սովորական կոտորակ, տասնորդական կոտորակ և տոկոս տեսողական մոդելից

Ճանաչում ենք տեսողական մոդելներով ներկայացված սովորական կոտորակը, տասնորդական կոտորակը և տոկոսը:

Տեսանյութի սղագրությունը