If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Վերհիշիր, թե ինչպես են տասնորդական կոտորակները տոկոսի, իսկ տոկոսները տասնորդական կոտորակների տեսքով արտահայտում:  Հետո մի քանի խնդիր լուծիր: 

Սովորական կոտորակի, տասնորդական կոտորակի և տոկոսի փոխակերպումներ

Դասակարգել ըստ